استبداد یا ولایت فقیه !

شکارچی سگ خود را بدنبال خرگوشی رها کرد. هر چند سگ درپی خرگوش دوید نتوانست آنرا شکار کند. سگ هس هس زنان از خرگوش پرسید: چطور توانستی از من سبقت بگیری، در حالیکه من از تو سریعتر و قویترم؟! خرگوش در جواب گفت: چونکه من بخاطر خودم می دوم و تو بخاطر کسی دیگر…

تاریخ حتی یک مثال از مادری که فرعونی زائیده باشد ندارد! پس چه کسی فرعونها و دیکتاتورها و استبدادگران را می زاید؟!

به خواندن ادامه دهید

Advertisements