هنر آدم کشي در ايران

کشور عزيز ما طي سي سال گذشته رشد فراواني کرده است، آمار و ارقام منتشره نشان مي دهد که رشد دانش و فن آوري در رشته ها و زمينه هاي مختلف توسعه روز افزون داشته است از خود کفايي اقتصادي و 25 در صد تورم و نرخ سرسام آور بيکاري و ساخت و توليد کارخانه ها و شرکت هاي مهرورزي و دانش فن آوري هسته اي تا انواع و اقسام سکنجه ها و کشتارها و اعدامها در کشور ما رکورد جهاني را شکسته و به احتمال زياد همين يکي دوسال جائزة صلح نوبل را يکايک! دست اندرکاران زحمت کش عرصه هاي مختلف حاصل خواهند کرد.

هنر آدم کشي در کشور عزيز ما از لحاظ کمي و کيفي در جهان بي سابقه است، تاريخ و حتي آرشيوها و پستوهاي صدها سال گذشته را نيز اگر واکاري کنيم به كوري چشم استالين وچاوشسکو طي اين سي سال رکوردار يکه تاز اين هنر ما بوده ايم!.

شخصيت واجب الاحترام حاج صادق خلخالي نيز جزو عتيقه هاي تاريخ است! ايشان از هر لحاظ استثنايي بود، چون حکم خود را از نماينده امام زمان (عج) و فرزند گرامي حضرت زهرا (س) دريافت کرده بود لذا خوشبخت و خوش نصيب بودند کساني که بوسيله ايشان دارفاني را ترک مي کردند.

تعداد درجه داران و افسراني که از ارتش طاغوت توسط ايشان اعدام شدند جز خود ملک الموت شخص آقاي خلخالي هم آمار نداشتند، اکثر اعدامها دسته جمعي انجام مي شد تا اينکه طرف نترسد! اون وقتها هيچ کس حاضر نمي شد تنها پاي جوبه دار يا کنار ديوار يا دشت پرخار برود همه دوست داشتند گرداني و دسته جمعي بروند.

اعدامهاي سال 67 مجاهدين خلق در زندانها (به صرف نظر از اختلاف ما با آنها) به خواهش و تقاضاي خودشان دسته جمعي انجام مي شد! خوب تنهايي آدم مي ترسه! در اين ميان خواهران کمتر از برادارن نبودند فرقش اين بود که برادران را مجرد اعدام مي کردند اما خواهران بدون استثنا، و با فتواي مراجع ابتداء توسط برادران روحاني و سپاهي و بسيجي ازدواج مؤقت مي شدند و به حجله مي رفتند و شب زفاف مي گذراندند فردا صبحش تير باران مي شدند!

آقاي منتظري هم آگر در باره اين اعدامها اعتراض نمي کرد امروز رهبر مي بود اما گويا تقواي ايشان کم بود که زبان به اعتراض گشود و رهبري را از دست داد!

اعدامهاي کردستان و بلوچستان در اوايل انقلاب لازم بود و گرنه کسي سرجايش نمي نشست! هي مي گفتند ما هم آدميم! ما هم پست مي خواهيم! مسجد مي خواهيم! و از اين حرفها.

اعدامهاي مختلف ديگر از جمله تيرباران مسجد جامع لنکه و شهادت 17 نماز گذار واجب بود و اگر نه هوس شهروندي آرامشان نمي گذاشت.

تيرباران مسجد مکي زاهدان و شهادت طلاب فرض بود و إلا مي رفتند مشهد مسجد شيخ فيض را تجديد بنا مي كردند!.

اعدام بلوچها به نام قاچاق فروش که خيلي لازم بود و إلا هر بلوچ با 15 تا بچه تا حالا کوير کرمان را هم شهر سازي مي کردند! و مواد مخدرهم هم از بين نمي رفت!

(حاشيه: ظريفي مي گفت از هر 100 تا روحاني شيعه 98 تاش ترياکي و شيره اي هستند بخصوص از سنين 30 به بالا؟ سؤال اين است که اين ماده خامش از کجا تهيه مي شود؟!).

اعدام افغاني ها به نام قاچاق فروش از اوجب واجبات بود چون بعضي ها کشور را به افغانستان تبديل کرده بودند مسجد و مکتب خانه و حفظ قرآن و نماز پنج وقت و نماز  عيد و غيره بايد به حسابشان رسيده مي شد!

اعدام علما و روشنفکران اهل سنت که براي بقاي نظام واسلام ناب محمدي واجب بود و إلا کشور مي شد مرکز وهابيت! البته هر کدام از اين بزرگواران مجرم! به روش خاصي شهيد مي شدند يکي مثله و يکي ترزيق مواد مخدر و يکي رگبار و يکي تصادف و يکي با بنزين و آتش (کياني زاهدان) و غيره.

اعدام سرداران بلوچ و افراد مهم از ميان قبايل مختلف براي راه انداختن مانور بلوچ کشي خيلي لازم بود شه بخش و نارويي و براهوي و غيره هر قبيله با قبيله ديگر درگير بود هر قريه با قريه ديگر جنگ مسلحانه داشتند! علت چي بود کسي نمي فهميد (کاري که قرار است امروز در کردستان شروع شود) حتي شهادت بعضي علماء را به نام خود اهل سنت تمام کردند و بعضي ها را با هم درگير کردند تا شوراهاي حل اختلاف درست شد! اون هم زماني که خود علماء ابتکار عمل را بدست گرفتند. ترور شيخ علي دهواري را هم وسوسه کردند که فلاني ها کشتند!.

و امروز اعدام و ترور علماي کردستان واجب به نظر مي رسد، چون مردم کردستان بيدار شدند و مي فهمند که شافعي و حنفي و صوفي و اخواني وسلفي اهل سنت هستند لذا هزينه اين فهميدن شان را بايد بپردازند چرا مي فهمند؟! نبايد بفهمند بايد أبد الدهر در جهل مرکت بمانند!.

زنده شدن و بيدار شدن جرم است، وحدت و اتحاد داشتن جرم است اختلافات داخل خانه را در داخل حل کردن جرم است! بايد مثل اندلس بشويم و هر جناح، جناح ديگر را متهم کند و بکشد و سلاح و امکانات هم از دشمن مشترک بگيرد!!

اگر خود اهل سنت مثل بعضي ها هنر آدم کشي مي داشتند و ديگران را تکفير مي کردند و مي کشتند بايد اول سراغ کساني مي رفتند که خارج منطقه وارد هر منطقه شده و در آن فتنه به پا مي کنند و تخم اختلاف و تفرقه مي کارند!.

اينکه آدم کشي از پشت مرزها وارد شود ناممکن نيست اما تجربه نشان داده که ما در اين زمينه خود کفا هستيم نه تنها خود کفا که در هنر آدم کشي کما و کيفا در جهان استاد شناخته شده ايم، پس دشمني که به دنبال اختلاف و تفرقه مي گردد داخلي است البته منطقه اي نيست ممکن است  رسمي نباشد سعيد امامي هم که رسمي نبود! اما از سوي يک جناح رسمي حمايت مي شود و فتوا مي گيرد و مثل ابن ملجم عاشق ثواب و بهشت هم هست!

پس اهل سنت بيدار شده است و به جرم بيدار شدن بايد تنبيه شود! در کردستان در بلوچستان در در شمال در جنوب و هرجايي که سني بيدار شد و فهميد که اختلاف فکري و عقيدتي و قبيله اي را خداوند براي تنوع ايجاد کرده، و فهميد که تاريکي را با روشنايي بايد زدود نه با گلوله و فهميد که بدعت را با علم و دعوت و محبت بايد تصحيح کرد نه با فتوا و کينه و موضع گيري خصمانه، اين سني بايد تنبيه شود! بايد برادرش عليه او تحريک شود بايد متهم شود بايد شخصيتش خورد شود! بايد بر عقل و فکر و دانش و بيداري اش قفل زده شود! زيرا که مصالح سود جويان را تهديد مي کند.

به نظر ما اين کشتارها و ترور ها ربطي به شيعه و سني ندارد، کساني که مي خواهند سود ببرند همچنانکه سني را مي کشند شيعه را هم مي کشند، شيعه مظلوم کم نداريم، اين سود جوست که براي مصلحت خود و گروه و جناح خود شيعه و سني هر دو را قرباني مي کند!.

به اميد آنکه يکايک آحاد ملت اعم از شيعه و سني ما با بيداري و هوشياري و با حفظ وحدت و انسجام خود جلو توطئه هاي جناحها و افراد سودجو و فرصت و كينه پرور  را بگيرند. و دشمنان اسلام را مأيوس کنند.

عبدالله حيدري

منبع: سني‌نيوز دات نت

2 پاسخ

 1. حواستان باشد کسی که جواب این کامنت ها را می نویسد ایرانی نیست. از طالبانی های افغانستان و مزدور عربستان سعودی است و از لحاظ زبان شناسی این ادعا قابل اثبات است.

  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:

  1- سایت صدای اسلام متعلق به طالبان و سایتی ضد ایرانی است.

  2- سایت صدای اسلام را افغانی های سنی متعصب می گردانند.

  3- جواب کامنت ها را یک نفر افغانی مزدور عربهای سوسمار خور می نویسد.

  4- به دو کامنت قبلی که داده ام (و پاسخ های لهجه افغانی که به من داده شده) توجه بفرمایید همه چیز برای تان مشخص می شود.

  درود بر ایرانی!

  زنده باد ایران!

  مرگ بر عربهای متعصب و مزدوران افغانی شان در سایت صدای اسلام!

  ضمنا چرا خفه شده ای و اقرار نمی کنی که تا دو ماه پیش توی همین سایت فحش به ایران و ایرانی می دادی. خلیج فارس را خلیج عربی می گفتی و صدها سوتی مفتضح دیگر؟؟؟؟

  ملای طالبانی برو گمشو!

  hghgghghggh

 2. خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  خلاصه کلام:
  1- سایت صدای اسلام متعلق به طالبان و سایتی ضد ایرانی است.
  2- سایت صدای اسلام را افغانی های سنی متعصب می گردانند.
  3- جواب کامنت ها را یک نفر افغانی مزدور عربهای سوسمار خور می نویسد.
  4- به دو کامنت قبلی که داده ام (و پاسخ های لهجه افغانی که به من داده شده) توجه بفرمایید همه چیز برای تان مشخص می شود.
  درود بر ایرانی!
  زنده باد ایران!
  مرگ بر عربهای متعصب و مزدوران افغانی شان در سایت صدای اسلام!
  ضمنا چرا خفه شده ای و اقرار نمی کنی که تا دو ماه پیش توی همین سایت فحش به ایران و ایرانی می دادی. خلیج فارس را خلیج عربی می گفتی و صدها سوتی مفتضح دیگر؟؟؟؟
  ملای طالبانی برو گمشو!nbnbnbn

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: