ترس از جامعه رخت بر می‌بندد و در «بیت رهبر» خانه می‌کند

در نماز جمعه ۲۰ شهریور ۸۸، خامنه ای، بار دیگر، مردم را تهدید کرد. مردم فراموش نکرده بودند که او حرکت عظیم آنها را کاریکاتور روزهای انقلاب خوانده بود. در واقع، در روز جمعه، خامنه ای بود که کاریکاتور خمینی در سال ۶۰ شده بود و می پنداشت که او هم می تواند مانند خمینی به مردم چنگ و دندان نشان دهد. به خصوص زمانی که قیافه گرفت یعنی این که می خواهد مانند او با مردم مقابله کند.

بعد از کودتای خرداد ۶۰، خمینی دستور جاسوسی داد و از مردم خواست جاسوسهای یکدیگر شوند. بر ضد نص قرآن و برابر روش استالین عمل کرد و گفت:
«واجب بر همه ما، بر همه شماست که اگر توطئه‌ای دیدید واگر رفت و آمد مشکوکی دیدید خودتان توجه کنید و اطلاع دهید. بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم که غائله‌ای پیدا شود. منع جاسوسی از حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گرو‌ه‌ها القا می‌شود که جاسوسی خوب نیست. اما برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است.» (پیام انقلاب، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران، شماره ۴۰، ۱۴ شهریور ۶۰،ص۶ )
«مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسرخود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا به مجازات خود برسند.» (سخنرانی شهریور۱۳۶۰ )
«اسلام را همه باید حفظ کنیم… یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما گفتید همه این‌ها را باید تجسس کنید، خوب در قرآن[که] می‌فرماید لاتجسسوا… وقتی که اسلام در خطر است همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ کنید اسلام را.» ( صحیفه نور، ج۱۵،ص۱۰۰-۱۰۱)
آن بنده قدرت از یاد برده بود که خطر برای اسلام جز جاسوس یکدیگر شدن نیست. و باز گفت:
«دانش آموزان عزیز باید با کمال دقت اعمال وکردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدای ناکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند… فرزندان عزیزم در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از دشمنان در لباس دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گروه خود کنند به مقامات مسئول معرفی نمایند وسعی کنند اینکارخود را به صورت مخفی انجام دهند.» (پیام به مناسبت بازگشایی مدارس،۱ مهر۱۳۶۱، صحیفه نور،ج ۱۷ص۲)
در تقلید از او، خامنه ای در نماز جمعه از زنان خواست تا شوهرانشان را مواظبت کنند و از مردان خواست تا زنانشان را مواظبت کنند. آن جرات در خود نیافت که به صورت واضح دستور جاسوسی از یکدیگررا بدهد.
خامنه ای، در نماز جمعه ۲۰ شهریور، ترس خود از جنبش مردم در روز قدس را آشکار کرد. او به فرماندهان نظامی دستور داد مواظب تفرقه و شعارهای آن روز باشند. با این حال، رفتار قوای سپاه و بسیج و انتظامی در این روز، معلوم کرد تهدید ها توپهای توخالی بوده اند.

◄ خبر دیگر اینکه یکی از فرماندهان سپاه به نام عراقی در مصاحبه ای بار دیگر پته برخی از یاران خود را بر آب انداخت. او گفت: در جریان کهریزک سه نفر کشته شده اند. مقایسه سخنان او با سخنان فرمانده ارشد او، یعنی جعفری، بلبشوئی را آشکار می کند که بر دستگاه رهبری کودتا حاکم گشته است:
● جعفری می گوید ۲۹ نفر کشته شده اند که تنها ۹ نفر از انها از آشوبگران بوده اند
● رجب زاده می گوید در کهریزک هیچ کس کشته نشده است.
● قاضی مرتضوی می گوید دو نفر به دلیل مننژیت کشته شده اند.
● احمدی مقدم می گوید در کهریزک یک نفر کشته شده است.
● عراقی می گوید در کهریزک ۳ نفر کشته شده است .
◄ از روز دو شنبه هفته پیش که به مرکز جمع آوری اسناد دفتر پیگیری آسیب دیدگان حوادث اخیر به سرپرستی بهشتی – الویری حمله شد تا فردای ان روز که خود بهشتی و- الویری دستگیر شدند و به دفاتر کروبی حمله شد چه اتفاقاتی افتاد:
● بنا بر اطلاع، بعد از جریان دیدار کروبی و هیأت قضایی مرکب از رییسی و محسنی اژه ای و خلفی صحبت از این شده است که اگر این اسناد به دست نامحرمان بیفتند موجب می شوند آبروی نظام برود. بعد از این جلسه، بخشی از اسناد در اختیار اعتراض کنندگان به تقلب در انتخابات و کودتا، برای خامنه ای فرستاده می شود و او گرفتار ترس شدید می شود. ترس از اینکه اگر این اسناد به خارج از کشور ارسال شوند و انتشار پیدا کنند، آبرویی برای او و کودتاچیان نخواهد ماند.
از این رو، گروه ویژه ای با در اختیار داشتن احکام بازرسی که قبلا در تعداد بسیار زیادی با امضای جعفری دولت آبادی صادر شده بود، به دفتر ستاد پیگیری حمله می کنند و اسناد و مدارک آنجا را جمع آوری کرده و با خود به ستاد کودتا می برند. یعنی به قرارگاه ثارالله که در ارتباط با «بیت رهبری» است. شب همان روز در جلسه ای با شرکت برخی از سران کودتا، تصمیم بر این گرفته می شود که به شدت با بهشتی و الویری و سردار رغبتی مقدم و همچنین کروبی و برخی از کسانی که فرزندانشان کشته شده اند برخورد شود. در آن جلسه، عده ای با دستگیری و زیر فشار قرار دادن پسر بهشتی مخالفت می کنند. اما با توضیحاتی که برخی دیگر از حاضران می دهند، مخالفان متوجه می شوند که برای حفظ نظام – یعنی حفظ خامنه ای و تثبیت کودتا – چاره ای به جز برخورد با این افراد وجود ندارد.
فردای آن روز اکیپ ها آماده می شوند. آنها توجیه شده اند که باید به ۳ عمل پر خطر دست بزنند:

● اول دستگیری سید علیرضا بهشتی و الویری و سردار رغبتی مقدم و فشار بر آنها برای به دست آوردن کپی اسناد و مدارکی که احتمالا در اختیار برخی های دیگر قرار داده اند.
● دوم حمله به دفاترکروبی و جمع آوری کلیه اسنادو مدارکی که در آن محل ها وجود دارند.
● سوم مراجعه و دستگیری برخی از افرادی که در جریان اسناد و مدارک به دست آمده از دفتر ستاد پیگیری شناسایی شده اند جهت تحت فشار قرار دادن انها و حتی ترساندن و ضرب و جرح آنها به این دلیل که بر خلاف تعهد داده شده چرا خبر مرگ عزیزانشان را به این ستاد اعلام کرده اند.
◄ در حمله اول جهت بازداشت بهشتی و الویری و رغبتی مجبور به استفاده از زور می شوند و در نتیجه آنان را مورد ضرب و جرح قرار می دهند و به محلی نامعلوم – زندانهای مخصوص سپاه – می برند تا بتوانند با تحت فشار قرار دادنشان وادارشان سازند محلهای اختفای کپی های این اسناد و مدارک را اظهار کنند.
بعد از حمله و دستگیری افراد فوق، گروهی دیگر به دفاتر کروبی حمله می کنند و ضمن دستگیری موقت برخی از میهمانان کلیه اسناد و مدارکی که دفتر کروبی در رابطه با تجاوزات تهیه کرده بود را جمع آوری می کنند و بعد از شناسایی و بازجویی افراد حاضر مسئول وب سایت کروبی را دستگیر و با خود می برند .
چنانچه مشاهده می شود خطر افشای این اسناد و مدارک به حدی است که دو روز بعد خامنه ای وحشت زده به میدان می اید و خواستار جاسوسی افراد از یکدیگر می شود و با همه شقاوتش، خود را همانند حضرت علی می خواند و مدعی می شود حکومتش درگیر مبارزه با مخالفان دین است.
از قرار اطلاع، اسناد و مدارک تهیه شده توسط بهشتی و الویری و کروبی در محل هایی دیگر قرار داده شده اند. زیرا کروبی احتمال قوی می داده است که به محل کار وی حمله شود. بهشتی نیز به یکی از دوستان خود گفته بود این اسناد و مدارک می تواند موجب فشار بین المللی بر نظام شود لذا تلاش داریم تا در حد امکان این اسناد و مدارک به خارج از کشور ارسال نشود و در همین داخل به استناد آنها خواستار تعقیب مقامات مرتکب جرم بشویم. با آمدن لاریجانی این احتمال وجود دارد که بشود برخی از متخلفان را دستگیر کرد.
اما بعد از دستگیریها و به غارت بردن اسناد و پرونده سازی برای کروبی، برای چند دهمین بار ثابت شد که انتشار ندادن اسناد و اطلاعات خیانت به جنبش و خدمت با استبدادیان است. لازم است هرچه زودتر اسناد به خارج از ایران انتقال و بدون سانسور انتشار یابند.

◄ روز شنبه ۲۱ شهریور بار دیگر ستاد کودتا به شدت فعال شد. افشاگری های کروبی و موسوی در مورد قتل ها و تجاوزات در زندانها بسیار بر کودتا گران فشار آورده بود. در نتیجه، بخش قضایی کودتا فعالیت خود را شدت بخشید. همانگونه که آیت الله وحید خراسانی گفته بود، صادق لاریجانی در موقعیتی قرار گرفت که می باید میان دین و دنیا انتخاب کند و او دنیا یعنی بندگی قدرت را انتخاب کرد. بسا نمی دانست با وجود مداخله های خامنه ای و بیت او و سران مافیاهای نظامی – مالی، قوه قضاییه یعنی کشک. گروه سه نفره منتخب لاریجانی املی متشکل از حداقل دو جنایتکار شناخته شده دوران انقلاب یعنی رییسی و محسنی اژه ای با کمک رییس دفترریاست قوه قضاییه که اگر تا به حال به همانندی این دو شناخته نبود، با امضای اطلاعیه معلوم کرد او هم در همین قوه تعلیم دیده است و همانند رئیسی و اژه ای است. بنا براطلاعیه این سه، کلیه گفته های کروبی و اسناد ارائه شده از سوی او دروغ بوده اند و با خود او باید برخورد کرد.
اما چرا این بیانیه را روز شنبه دادند ؟ زیرا
۱- خامنه ای روز قبل وارد یک جنگ جدید بر ضد افشاگری ها شد.
۲- مجلس تعطیلاتش شروع شده بود. باید گفت که در دوران خاتمی هم هر زمان که وی به سفری خارج از کشور میرفت اصولگراها بحران سازی را شروع می کردند. ستاد کودتا می داند که در مجلس حداقل چند نماینده می توانند در برخی مواقع با سخنرانی های خود برایشان مشکل ایجاد کنند.
۳- از زندانیان افرادی هستند که حال چندان خوبی ندارند. به همین دلیل کودتاچیان می خواهند سانسور ایجاد کنند که کسی متوجه حال و روز آنها نشود.
۴- رژیم کودتا برای ایجاد وحشت در میان دانشجویان که به زودی وارد دانشگاهها خواهند شد، تصمیم گرفته است «چشم فتنه » را با برخورد خشونت آمیز با دانشجویان، درآورد. از هم اکنون موج دستگیریها و احضار به واواک که به توقیف می انجامد و… را آغاز کرده است.
۵- به دلیل نزدیکی به روز قدس و اهمیت از دست رژیم خارج شدن آن و به دست مردم افتادنش، رژیم لازم دیده است قیافه خشن به خود بگیرد. روز قدس رسید و مردم کمتر اعتنائی به تهدید و قیافه گرفتن های رژیم نکردند و این روز را نه تنها از دست رژیم خارج کردند بلکه روز جنبش همگانی خود بر ضد او کردند.
۶- قصد رژیم اینست که با استقرار سانسور کامل از قرارگرفتن اسناد جنایتش در دسترس مردم ایران و مردم جهان وحشت دارد.
۷- در اخبار معروف ستاد کودتا در شب شنبه بار دیگر نیروهای ۲۰.۳۰ نام فردی را به عنوان خبر جعلی کشته شدگان آوردند و گزارشی از آن تهیه کردند و اعلام کردند که نام وی قبلا در میان ۷۲ تن آورده شده بود که معلوم شد این اسامی دروغ بوده است آنها دختری را به مصاحبه آورده بودند به نام براتی که می گفت قبول شده دانشگاه امام صادق است و قرار بوده در دانشگاه تهران ثبت نام کند. البته حرفهای این دختر دروغ بود زیرا اولا در آن زمان که درگیری های خوابگاه دانشگاه تهران به وجود آمد کسی درحال ثبت نام نبود و اصلا زمان ثبت نام دانشجویان نبوده است و ثانیا اگر کسی در دانشگاهی قبول شود دیگر حق ثبت نام در دانشگاه دیگر را ندارد چگونه است که این دختر در دانشگاه امام صادق قبول شده اما می خواسته است در دانشگاه تهران ثبت نام کند؟ مگر اینکه این دختر به خانواده ای وابسته باشد که آن خانواده این قدرت را دارد که بتواند وی را در دو دانشگاه ثبت نام کند. اگر این طور است، پس این دختر کسی است که می تواند «برای حفظ نظام»، مانند پیر زنی که ترانه موسوی را عروس خود و مقیم کانادا خواند، دروغ بگوید.

با وجود پرونده سازی برای کروبی، دلیل قطعی وجود دارد که شخص خامنه ای از تجاوز به زندانیان اطلاع داشته است و در نماز جمعه دروغ گفته و «هیأت قضائی» نیز دروغ گفته است:

کسی که به قول یک «نماینده» مجلس با باتوم به او تجاوز شده بود، عکاس مخصوص خامنه ای و بیت او بوده و نامش سعید صادقی است.
خوانندگان گزارش فراکسیون اقلیت مجلس به نقل از پارلمان نیوز را خوانده اند. با این حال، کوتاه شده آن را نقل می کنیم:
«…اما این تنها علت تعطیلی این بازداشتگاه نیست، چه آنکه خبر می‌رسد شرح بدون واسطه آنچه بر یکی از فعالان رسانه‌ای در کهریزک گذشت، برای یکی از مقامات عالی رتبه نظام در تعطیلی این بازداشتگاه نقش مهمی داشته است.
این فعال رسانه‌ای که در جریان بازداشت‌های بعد از انتخابات دستگیر شد، بعد از حدود دو هفته با اطلاع یافتن اعضای دفتر این مقام عالی ر‌تبه نظام به دلیل رابطه چندین ساله او با آنها آزاد شد.
هنگامی که این فعال رسانه‌ای به نزد این مقام عالی رتبه نظام می‌رود و دعوت به نشستن می‌شود، او می‌گوید نمی‌تواند و هنگامی که دلیل عدم توانایی برای نشستن جویا می‌شود، او به شرح تجاوز مکرر به خود توسط باتوم می‌پردازد. بعد از این سخنان این مقام عالی رتبه نظام به شدت ناراحت می‌شوند.
با گذشت دو روز از روایت این واقعه و جمع‌آوری مستندات دیگری مبنی بر انجام اعمال غیرقانونی و ضد انسانی در بازداشتگاه کهریزک، دستور تعطیلی این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی صادر می‌شود.»
این «فعال رسانه ای» که سعید صادقی باشد از موجی های دوران جنگ است. در روزهای جنبش در تهران برای گرفتن عکس می رفته است. گرفتار نیروهای بسیجی و انتظامی می شود. از آنجایی که موجی است، گاه، گرفتار حالت های خاص تندخویی می شود. بگاه دستگیری این حالت به او دست می دهد و به شدت به دستگیر کنندگان اعتراض می کند. آنها او را به کهریزک
می برند. هر چه او فریاد می زند که بابا من عکاس بیت رهبری هستم و برخی از تصاویر آقا را گرفته ام، کسی به او محل نمی گذارد. سهل است با باتوم به او تجاوز می کنند. سه روز او را در درون کمدی زندانی می کنند. بعد او را با شورت و زیر پیراهنی به زندان اوین می برند. قاضی مرتضوی او را شناسایی می کند و به مسئولان زندان می گوید آزادش کنند. زندانبانان او را با همان وضعیت در خیابان رها می کنند. او که به شدت آسیب دیده بود، فردای آن روز به «بیت رهبر» می رود و با فریاد و فحاشی خواهان دیدار با خود خامنه ای می شود. جریان را با یکی از مسئولان بیت در میان می گذارد. او را به نزد خامنه ای می برند و خامنه ای عکاس مورد تجاوز قرار گرفته خود را در برابر خویش می یابد.
به این ترتیب، «مقام عالی رتبه نظام» شخص خامنه ای بوده است. او با وجود مشاهده حال و روز عکاس ویژه خود و صدور دستور تعطیل زندان کهریزک، منکر تجاوز جنسی می شود. چرا او و قوه قضائیه و کمیته حقیقت یاب و فرماندهان سپاه دروغ گفته اند و برای کروبی پرونده ساخته اند؟ زیرا تن دادن به حقیقت، را برای «بقای نظام» خطرناک دانسته اند!

جنبش مردم در روز قدس جا برای تردید نگذاشت که ترس اسباب کشی کرده و به «بیت رهبر» رفته است.

◄ روز جمعه ۲۰ شهریور ماه بار دیگر خامنه ای به محل نماز جمعه آمد و برای مردم خط و نشان کشید. مردم در جنبش روز قدس، به تهدیدهای او و دیگر آمران و مآموران سرکوب پاسخ دندان شکن دادند. پیش از روز قدس، این مقامات این تهدید ها را بعمل آوردند:
● سید علی خامنه ای در نماز جمعه ۲۰ شهریور
● قوه قضاییه
● تهدید فرماندهان سپاه پاسداران
● تهدید نیروی انتظامی به سرکوب تفرقه افکنان در روز قدس
● نمایش اعترافات برای ترساندن مردم
● دستگیری های پیش از روز قدس و به ,ریت کروبی رساندن تحت تعقیب قضائی قرار گرفتن او بقصد ایجاد ترس در میان مردم.
● تهدید های پی در پی از سوی صدا و سیما و نشریات و خبرگزاری های داخلی مبنی بر حضور مردم برای سرکوب تفرقه افکنان
● ممانعت از برگزاری مراسم شب های احیا برای جلوگیری از برنامه ریزی مردم برای روز قدس
● جلوگیری از برپایی نماز جمعه توسط هاشمی رفسنجانی و جانشین کردن او با احمد خاتمی و سخنران پیش از نماز گرداندن احمدی نژاد. برغم اینهمه تهران و شهرهای بزرگ ایران به جنبش درآمدند.

* شعارهای این روز مردم عبارت شدند از:

● نه شرقی، نه غربی جمهوری ایرانی
● استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
● تفنگت را زمين بگذار که من بيزارم از ديدار اين خونبار چه در غزه – چه در لبنان چه در قدس و چه در ايران
● بسیجی واقعی /همت بود و باکری
● دروغگو !این شصت و سه درصد که می گند کو؟
● فلسطین را رها کن /فکری به حال ما کن
● نه غزه /نه لبنان /فقط فلات ایران
● دیکتاتور، دیکتاتور! این آخرین پیامه! ملت سبز ایران آماده قیامه
● اشک تمساح نمیخواهیم/ دولت مصباح نمیخواهیم
● جنتی لعنتی/ تو دشمن ملتی
● ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما
● ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم
● حزب الله حیا کن کشورم رو رها کن
● نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران
● خامنه ای قاتله ولایتش باطله
● به اسم دین و مذهب ۳۰ سال فقط جنایت
شعار بسود منتظری و کروبی و موسوی و حجاریان و هاشمی رفسنجانی و به زیان جنتی و احمدی نژاد و… نیز داده شده اند.

منبع: سایت انقلاب اسلامی در هجرت

Advertisements

5 پاسخ

 1. حالا چی به تولاشخورمیرسه اگه توبامذهب شیعه واهل بیت عصمت مخالفی؟اگرهم که موسوی رییس جمهور می شد بازهم شیعه بود وتوبازهم برنامه های مخالفت بااوراپیش میبردی

  پاسخ: مشكل شيعه يا سني بودن نيست، مشكل نداشتن انسانيته كه فعلا در وجود خ.ر و ا.ن پيدا نميشه

  • مشکل انسانیته آره .
   توهرروزازاین شاخه به اون شاخه می پری ! مشکل انسانیت که اربابت ملک عبدالله چه مواضعی وچه همکاری هایی بایهودیان ومسیحیان ودرکل کفاردارد!!انسانیت به این می گویند.

 2. سلام سایتت باحاله خوشم می آد یه تبادل لینکم با هم داشته باشیم و بیشتر با هم آشنا شیم راستی اگه تو بالاترین عضوین برای من یه دعوت نامه بفرست. می تونی عکس و مشخصاتمم تو سایتم ببینی البته من تو رو پیدا نکردم تو سایتت کامنت بذار ببینیمت. بابای

 3. بهتر بيشتر از سايت انقلاب اسلامي واسمون مقاله بذارين . كه واقعا دقيق و كامل هستش . پرسش و پاسخ اقاي بني صدر هم بذارين.

 4. الحمد لله چند تن از برادران وهابی در درگیری با عناصر امنیتی در کردستان به درک واصل شدن ( انتقام خون شهید ماموستا شیخ الاسلام و همقطارانش گرفته شد)
  دم در جهنم انتظار شما رو می کشن
  ولی قبل از مردنت سعی کن چند تا شیعه بکشی تا در قعر بهشت (جهنم) جات بدن

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: